Kontakt
 (+48) 661 091 090 lub edi@edi.com.pl
Rodo

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez EDI Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 05-552 Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 14, GD 5 Poland, Box C32, NIP 1182084752, REGON 146108141, KRS 0000418662.


W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) w dalszej części niniejszego dokumentu określane jako w skrócie RODO, informujemy, iż:

1. Zgodnie z art. 99 wyżej określanego rozporządzenia jako RODO wchodzi ono w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

2. Stosownie do brzmienia art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych jest EDI Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 05-552 Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 14, GD 5 Poland, Box C32, NIP 1182084752, REGON 146108141, KRS 0000418662, zwany dalej Administratorem;

3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw z tym związanych wskazujemy powyższe dane kontaktowe jak również adres e-mailowy: edi@edi.com.pl

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ściśle określonym w RODO, w szczególności w dyspozycjach wskazanych w art. 6 RODO, dla zgodności przetwarzania z prawem, w tym w przypadku niezbędnym do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych stosownie do uwarunkowań RODO;

6. Okres przechowywania danych osobowych jest limitowany przez RODO i właściwe w tym zakresie przepisy prawa;

7. Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom następuje tylko i wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa, odpowiednio RODO, w związku z wykonywaniem umowy wiążącej EDI Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z Państwem i odpowiednio dla danej sprawy realizowanej dla Państwa przez powyżej wskazany podmiot;

8. Pełen zakres Państwa praw w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych reguluje RODO i związane z nim właściwe przepisy prawa;

9. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny tym niemniej jest konieczne do świadczenia dedykowanych usług na podstawie zawartych i podjętych z Państwem umów, zleceń, zamówień, ofert i wszelkich innych działań komercyjnych świadczonych na rzecz Państwa w zakresie szeroko rozumianych kontaktów gospodarczych i handlowych wykonywanych przez EDI Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, na obszarze działania RODO. Zatem powyższe jest warunkiem zawarcia i/lub realizacji stosownej umowy oraz danego świadczenia usług. Tym samym konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy w zakreślonym zakresie z Administratorem danych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl